Reference

- výběr referenčních akcí

Rok 2006


OKD, a.s., Důl ČSA, Karviná
Zpracování projektová dokumentace a realizace "Vytápění rozvodny 6kV" - regulace elektrokotlů a vzduchotechniky s elektroohřevem pro lokalitu Doubrava

Zimní stadion, Český Těšín
Realizace regulace vzduchotechnických jednotek

Ústav sociální péče, Ostrava-Muglinov
Zpracování projektové dokumentace a realizace "Rekonstrukce topného systému" řízení třech kotlů, TUV a ekvitermní regulace ÚT včetně vizualizace v Control Web

OKD, a.s., Důl ČSA, Karviná
Zpracování projektová dokumentace "Rekonstrukce topných systémů - regulace pěti vyvíječů páry (5x100 kW) a regulace redukce páry včetně vizualizace dodané technologie v Control Web

Těšínské divadlo, Český Těšín
Zpracování projektová dokumentace a realizace úprav ŘS SAIA pro akci "Rekonstrukce kotelny"

ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice
Servis a opravy měřičů tepla
Servis a opravy kyslíkových sond Westinghouse

OKD, a.s., Důl Darkov, Karviná
Realizace akce "Náhrada prstencových vah pro měření množství plynu v degazační stanici" včetně vizualizace a webserveru

Městská nemocnice, Bohumín
Zpracování PD MaR vč. realizace akce "Modernizace tepelného hospodářství" - VZT, teplovodní kotle, TUV. Vizualizace a přenos dat na dispečink společnosti Dalkia.  Subdodávka pro  VAE THERM Ostrava

ČEZ, Elektrárna Dětmarovice
Zpracování PD a realizace měření kyslíku ve spalinách kotle K4 systémem YOKOGAWA

Lihovar, Lnáře
Zpracování PD a realizace regulace zápary destilační kolony


Rok 2005


Lihovar - Distillery, Karviná
- Kompletní dodávka decentralizované ekvitermní regulace v pěti objektech VOKD
- Regulace zemědělské kolony pro výrobu lihu
- Automatizace čerpací a chladící stanice s dálkovou signalizaci

OKD, a.s., Důl ČSA, Karviná
Zpracování projektová dokumentace a realizace akce "Rekonstrukce topných systémů" - regulace hlavní výměníková stanice včetně vizualizace technologického procesu I. i II. etapy (Control Web)

OKD, a.s., Důl Darkov, Karviná
Zpracování projektová dokumentace a realizace akce "Rekonstrukce parních výměníků v kotelně - záv. 3" - regulace parních výměníků včetně vizualizace technologického procesu (Promotic)

OKD, a.s., Důl Darkov, Karviná
Realizace akce "Náhrada měřících a regulačních okruhu kotle K2" - měření množství vody, hladin v kotli, dopouštění včetně vizualizace technologického procesu (Promotic) na kotelně záv.3

OKD, a.s., Důl Darkov, Karviná
Zpracování projektová dokumentace a realizace akce "Náhrada prstencových vah Regula pro měření množství degazovaného plynu v degazační stanici" - vizualizace na webserveru

ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice
Servis a opravy měřičů tepla
Servis a opravy kyslíkových sond Westinghouse

Rok 2004


OKD, a.s., Důl ČSA, lok.Doubrava, Karviná
Řízení kotelny, ekvitermní regulace topení

ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice
Výměna a montáž 31 ks stanic měření tepla pro město Orlová

OKD, a.s., Důl ČSA, Karviná
Zpracování PD a realizace akce "Nasazení regulačních prvků" - ekvitermní regulace vytypovaných objektů

OKD, a.s., Důl ČSA, Karviná
Realizace automatické regulace výměníkové stanice a koupelnové vody I. Etapa

Rok 2000 až 2003


Město Kopřivnice
Montáž měření a regulace vč.výroby rozváděče pro výměníkovou stanici v objektu zimního stadionu v Kopřivnici

Magistrát Města Karviné
Úprava vzduchotechniky v zámecké kuchyni v objektu zámku na náměstí T.G.Masaryka v Karviné-Fryštátě

Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji
Dodávka měření a regulace pro VZT JIP vč. začlenění do centrálního řídícího systému

Střední zdravotnická škola K.H.Borovského, Karviná
Kompletní dodávka řídícího systému pro horkovodní předávací stanici v objektu školy

ČSAD Karviná
Dodávka elektroinstalace pro novou dílnu a napojení do trafostanice

Ústav sociální péče pro postižené - Ostrava-Muglinov
Řízení kotelny, ekvitermní regulace topení a vizualizace technologie topení.

Policie ČR
Kompletní dodávka ekvitermní regulace pro objekt PČR, Ostrava ul. Bohumínská

Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji
Kompletní dodávka ekvitermní regulace a řízení vzduchotechniky včetně napojení na
dispečink vzduchotechniky s vizualizaci pro objekt jídelny.

Ústav sociální péče pro postižené, Ostrava-Muglinov
Ekvitermní regulace a vizualizace tří regulačních uzlů topení.

Nemocníce s poliklinikou v Karviné-Ráji (pro Dalkia Česká republika)
Kompletní dodávka řízení parního kotle 1.5 t , včetně BoSB-24hod.

Lihovar - Distillery, Karviná
Kompletní dodávka řízení parního kotle 2.5 t , včetně BoSB-24hod.
Ekvitermní regulace topení pro devět okruhů a teplé vody

Ústav sociální péče pro postižené "Na Liščině", Ostrava
Řízení kotelny, ekvitermní regulace topení a vizualizace technologie topení