Kompletované dodávky MaR a elektrozařízení • Kotelny a kotle
  Komplexní řešení řídících systémů plynových kotelen a elektrokotlů pomoci řídících systémů SAIA nebo SIEMENS, havarijní zabezpečení, pager,GSM zprávy, instalace čidel úniku plynu, vizualizace, montáž a pravidelnékontroly zařízení GESTRA pro provoz bez trvalého dozoru (pochůzková kontrolaparních kotlů-24h) - BoSB dle osvědčení ITI Praha.

 • Výměníkové a předávací stanice
  Komplexní řešení řídících systémů výměníkových a předávacích stanic vč. ohřevuTUV, havarijního zabezpečení, pageru i GSM zprávy a doplňování topného systémupomocí řídících systémů SAIA a SIEMENS.

 • Vzduchotechnika a klimatizace
  Dodávky a montáž vzduchotechnických zařízení s řídícími systémy SAIA a SIEMENS, regulace teploty,chlazení, množství, vlhkosti vzduchu,kontrola provozu dif. tlakoměry, protimrazové ochrany. Regulace vodních,parních i elektroohřívačů.

 • Měření množství tepla, TUV a vzduchu
  Instalace a servis měřičů tepla, patních měřičů TUV a množství vzduchu.Zajištění servisu pro metrologické ověření (clona, vyhodnocovací jednotka,snímače) následná montáž a uvedení do provozu.

 • Měření množství degazovaného plynu v degazační stanici
  Komplexní dodávka měření množství degazovaného plynu pomocí jednotkyFloBoss - výrobce "Emerson Process Management" včetně vizualizace na PC.

 • Měření chem.veličin
  Měření množství O2 a CO2 ve spalinách, měření množství O2 ve vodě.

 • Regulace vytápění občanských a průmyslových budov
  Objektová regulace ÚT pro objekty s dálkovým i lokálním vytápěním.

 • Výroba řídících elektrorozvaděčů nízkého napětí do 1000 V

 • Elektroinstalatérské práce nn do 1000V
  Základní vybavení průmyslových hal elektrorozvodem pro světelnou soustavu,motorické a zásuvkové vývody a napojování technologických celků.Aplikace ŘS

 • Projektované a dodávané řídící systémy jsou postaveny převážně na hardware řídícího systému SAIA PCD od švýcarského výrobce SAIA Burgess, který je možno v oblasti vizualizace (SCADA/HMI) rozšířit o PC se softwarem PROMOTIC nebo CONTROL WEB pro vizualizační a řídící aplikace, sběr, ukládání a vyhodnocování dat. Vizualizační software nám umožňuje rovněž zobrazení technologie prostřednictvím internetových standardů HTTP a HTML

 • V oblasti tzv. malé regulace TZB aplikuje firma řídící regulátory firmy SIEMENS, příp. některých tuzemských výrobců.

 • Dodávky a montáže zajišťujeme včetně realizační projektové dokumentace